Kŕmne zmesi

Kŕmne zmesi všetkých druhov

Kŕmne zmesi pre bažanty

BŽ 1 PLUS:
Kompletná kŕmna zmes pre odchov bažantov kurčiat 1-6.týden odchovu. Skrmujeme ju ad libitum, ako jediné krmivo. Je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody.


ESHOP


BŽ 2 PLUS:

Kompletná kŕmna zmes pre odchov bažantov 7-12.týden odchovu. Skrmujeme ju ad libitum, ako jediné krmivo. Je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody.

BŽ 3 PLUS:
Kompletná kŕmna zmes pre bažanty 9.a dajší týždeň odchovu. Skrmujeme ju ad libitum, ako jediné krmivo. Je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody.

BŽ 3 POKOJ:
Kompletná kŕmna zmes pre chov bažantov v období reprodukčného pokoja. Prechod na túto kŕmnu zmes je pozvoľný. Následne ju skrmujeme ad libitum, ako jediné krmivo. Je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody.

BŽ N PLUS:
Kompletná kŕmna zmes pre bažantej nosnice vo znáške. Skrmujeme ju ad libitum, ako jediné krmivo. Je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody.

 

Kŕmne zmesi pre daniele

Obsahuje: Kukurica, jačmeň siaty, ovos siaty, sójový extrahovaný šrot toastovaný, úsušek krmoviny lucerny, pšenica, repkový extrahovaný šrot, monokalciumfosfát, mravevčan vápenatý, dihydrogénfosforečnan vápenatý,, L-lyzín monohydrochlorid, chlorid sodný, uhličitan vápenatý, pšeničné otruby, repná melasa, síran meďnatý pentahydrát-CuSO4 5H2, Vit A, D3, E, 6-fytáza (EC 3.1.3.26)....


Kŕmne zmesi pre hydinu

Sliepky NOSNÉHO TYPU V odchovu a znáške:
Kompletná kŕmna zmes pre nosnice K1 - odchov kurčiat nosného typu:
Kŕmna zmes K 1 je určená pre odchov kurčiat nosného typu v úžitkových vakcinovaných chovoch (preto bez kokcidiostatík) do 5-tich týždňov veku nosníc.

Kompletná kŕmna zmes pre nosnice K2 - odchov mládok nosného typu:
Kŕmna zmes K 2 je určená pre odchov kurčiat nosného typu v úžitkových vakcinovaných chovoch (preto bez kokcidiostatík) od 5-tich do 10-tich týždňov veku nosníc.

Kompletná kŕmna zmes pre nosnice KZK - odchov mládok nosného typu:
Kompletná kŕmna zmes je určená pre odchov mládok nosného typu v úžitkových vakcinovaných chovoch, preto zmes musí byť bez kokcidiostatík. Skrmuje sa od 10 týždňa veku

Kompletná kŕmna zmes N1 - nosnice v prvej fáze znášky:
Ide o najkoncentrovanejšej zmes pre najvyššiu intenzitu znášky. Typický je nižší obsah vápnika a vyšší obsah fosforu. Zmes obsahuje prírodné farbivo pre štandardné prifarbeniu vaječných žĺtkov.

Kompletná kŕmna zmes N2 - nosnice v druhej fáze znášky:
Určené ako kompletné krmivo s farbivom pre nosnice v 2 fáze znášky poklesu znáškovej krivky. Pripravuje sa aj kompletná kŕmna zmes N3 - zmes pre konečnú fázu znášky.

POZNÁMKY - nosnice:
Odchov trvá približne do 16. týždňa veku nosníc. Kŕmna zmes je v tomto období podávaná adlibitné. Pri odchove sledujeme rastovú krivku a podľa zistených skutočností zvýšime alebo znížime dennú spotrebu krmiva, napr. Frekvencií kŕmenie, svetelným režimom a pod ..
Zhruba v 17.týdnu nastáva obdobie kŕmenie zmesou rady N pre nosnice, aj keď v prípravnom období nie sú dosiaľ nosnice vo znáške. Znáška začína cca od 19. týždňa veku zvierat. Zvieratám je potrebné zabezpečiť vždy trvalý a dostatočný prístup k pitnej vode.
 
KOMPLETNÉ KŔMNE ZMESI pre brojlery:
Kompletná kŕmna zmes pre brojlery BR1 - výkrm brojlerových kurčiat:
Zmes BR1 je určená pre výkrm brojlerov do 10 -15 dní starobe. Krmivo možno predkladať na rôzne podložky, pre zlepšenie prístupu kurčatám.

Kompletná kŕmna zmes pre brojlery BR2 - výkrm brojlerových kurčiat:
Zmes BR 2 je určená pre výkrm brojlerov v druhej fáze výkrmu. Kŕmia sa približne od 11 dňa do 30 až 32 dňa života brojlera. V poslednom týždni pred zabitím nesmie byť táto zmes z dôvodu obsahu kokcidiostatík kŕmené. Na tento účel je predurčená zmes bez kokcidiostatík (BR 3).
balenie: vrece 25 kg
Kompletná kŕmna zmes pre brojlery BR3 - výkrm brojlerových kurčiat:
Zmes BR 3 je určená pre výkrm brojlerov v poslednej fáze výkrmu. Skrmuje sa iba posledných 5 až 7 dní pred porážkou az tohoto dôvodu neobsahuje kokcidiostatiká. Zmes BR3 sa v poslednej fáze neskrmujeme dlhšiu dobu ako jeden týždeň s ohľadom na zdravotný stav zvierat.

POZNÁMKY - brojlery:
· Kompletné kŕmne zmesi pre brojlery sú vyrábané pre systém rychlovýkrmu, do porážkovej hmotnosti 1,6 - 2,0 kg v priemernej dĺžke výkrmu 36 - 40 deň veku zvierat. Vyššia porážkovej hmotnosti (2,3 kg), býva dosahované pri skrmovaní kompletnej kŕmnej zmesi cca v 42 - 45 dňoch veku zvierat.
· Zmesi pre brojlery obsahujú kokcidiostatiká, ktoré sú obzvlášť nebezpečné pre koňovité a pre morky.
 
KOMPLETNÉ KŔMNE ZMESI PRE moriek:
Kompletná kŕmna zmes pre výkrm moriek KR2 - výkrm moriakov:
Zmes KR2 je určená na výkrm moriek od 4 až do 7 týždňov veku zvierat, nadväzujúce zmesou je KR3. Zmes obsahuje kokcidiostatikum. Táto KS obsahuje doplnkovú látku ionofórov, kombinácia s niektorými liečivými látkami môže byť kontraindikované.
 
KOMPLETNÉ KŔMNE ZMESI PRE kačice:
Kompletné kŕmne zmesi pre kačice VKCH 1 - výkrm:
Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm kačíc v prvej fáze výkrmu. Zmes neobsahuje žiadne antikokcidiká. V 3 týždňoch veku zvierat prejsť na skrmovanie VKCH 2.
balenie: vrece 25 kg
Kompletné kŕmne zmesi pre kačice VKCH 2 - výkrm:
Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm kačíc v druhej fáze výkrmu. Zmes neobsahuje žiadne antikokcidiká. Možno skrmovať do porážky.

 

Kŕmne zmesi pre holuby

Holub štandard: základná kŕmna zmes pre holuby
Přepeřovací zmes: základná kŕmna zmes pre holuby
Holúbky: základná kŕmna zmes pre holuby
Superdieta: základná kŕmna zmes pre holuby
Závodné zmes: základná kŕmna zmes pre holuby

 

Kŕmne zmesi pre hovädzí dobytok

COT - STARTER

Zmes mačkaného jačmeňa, celého ovsa a granulovaného koncentrátu (3 mm) .Svou štruktúrou podporuje rýchly rozvoj funkcie predžalúdkov. Adaptáciu na objemové krmivá pri súčasnej úspore spotreby mliečne náhrady. Podáva sa teľatám od narodenia podľa návodu na skrmovanie. Umožňuje dosiahnutie maximálnej intenzity rastu v rannej fáze. Skrátenie doby odchovu a plné využitie potenciálu telesného rámca. Ako alternatívu ponúkame možnosť kompletných granúl vrátane obilnín (5 mm).

Cot - S (konc.)

Granulovaný koncentrát (5 mm). Zmes sójových šrotov, sladového kvetu, vojtěškových úsušky, minerálnych krmív, DB a spojiva, ktoré zaisťuje minimaiizaci odrolom pri zachovaní mäkkosti a pružnosti granúl. Koncentrát je veľmi dobre teľatami prijímaný. Využíva sa ku kompletizácii s spučenými a celými obilninami priamo na farmách. V rôznom pomere podľa veku jednotlivých zvierat.

COT - B

Doplnková zmes bielkovinového charakteru pre klasický skorý odstav teliat v oddeleniach mliečnej výživy alebo ako zmes nadväzujúce na skrmovanie Cot-S. Je ponúkaná v rôznych úpravách - šrotované, vyhladené, granulovaná.

COT - G

Doplnková zmes karbohydrátového charakteru pre odchov teliat od troch mesiacov veku pri prechode na objemové krmivá. V prípade nadväznosti na Cot-S je nevyhnutný podiel krčeného jačmeňa. 0d 4. mesiaca odchovu je postupne primiešavanie k Č0T-S a v 6. mesiaci by ju mala plne nahradiť. Vzhľadom k zastúpenie DB má táto zmes opodstatnenie v odchovu plemenných zvierat.

MDO

Doplnková zmes pre odchov mladého dobytka. 0bsahem základných živín a účinných látok podporuje rast a vývoj chovných zvierat do jedného roka.

DOG

Základné doplnková kŕmna zmes vhodná pre dojnice a odchov jalovíc ako doplnok základných objemných kŕmnych dávok, ktoré saturuje predovšetkým v oblasti minerálnej výživy.

DOB

Základné doplnková kŕmna zmes bíkovinného charakteru. Vhodná pre dojnice a odchov jalovíc. Doplňuje kŕmnej dávky s vyšším podielom kukuričných siláží v dusíkatých a minerálnych látkach.

DOVP I.

Základné doplnková zmes pre produkčné dojnice s úžitkovosťou 4 - 5 tis. litrov mlieka. Vhodná pre doplnenie vyrovnaných objemných kŕmnych dávok s dostatočnou koncentráciou živín.

DOVP I. E

Základné doplnková zmes pre produkčné dojnice s úžitkovosťou nad 4 - 5 tis. litrov mlieka. Vhodná predovšetkým na doplnenie základných kŕmnych dávok s nízkym zastúpením glycidových krmív.

DOVP II.

Doplnková kŕmna zmes pre vysokoprodukčných dojnice s úrovňou úžitkovosti 5 tis. litrov mlieka doplňujúce kvalitné vyrovnanej objemné kŕmnej dávky. Prítomnosť pufra (hydrogénuhličitan sodný) minimalizuje nebezpečenstvo metabolických porúch, stabilizuje obsah mliečnych zložiek a speňažovaniu mlieka.

DOB - S

Zmes pre vysokoprodukčných dojnice vhodná na doplnenie vyrovnanej kŕmnej dávky o by-pass dusíkaté látky, pohotovú aj chránenú energiu. Pufračnej schopnosťou sa hodí pre TMR a na silážím s nízkym pH. Vyšší obsah vitamínu E môže prispieť k zlepšeniu reprodukčných ukazovateľov.

DOVP II. N

Doplnková zmes pre vysokoprodukčných dojnice s úžitkovosťou nad 5 tis. litrov mlieka. Zvýšeným obsahom dusíkatých látok a chráneného tuku vhodne dopĺňa kvalitný vyrovnanej kŕmnej dávky sa zdrojom pohotovej energie z kukuričných siláží.

DOVP II. B

Doplnková zmes pre vysokoužitkové mliečne farmy. Vhodne dopĺňa kŕmnej dávky s miernym deficitom dusíkatých látok a bohatým zdrojom energie vo forme kukuričných siláží, prípadne LKS, zaradenie pufra pôsobí preventívne na metabolické poruchy (acidóza) v prípade skrmovanie vysokých dávok jadrových krmív.

DOVP III.

Doplnková zmes pre dojnice s vysokou úžitkovosťou, vhodná predovšetkým v počiatku laktácie ako bohatý zdroj by-pass dusíkatých látok. Dopĺňa kvalitný kŕmnej dávky s dostatkom bielkovinových krmív a vysokým podielom kukuričných siláží a LKS.

DOB - V

Doplnková zmes pre produkčné dojnice s úžitkovosťou nad 6 tis. litrov mlieka. Vhodná ako zdroj pohotovej energie a dusíkatých látok by-pass aj ľahko degradovateľ-. Pôsobí tým stimulačne na proces bachorovej fermentácie ako zdroja stavebných látok pre mliečnu produkciu.

DOB - Ž

Koncentrát na výrobu kŕmnej zmesi D0VP III. alebo na prípravu TMR s použitím vlastných obilnín v rôznom pomere podľa požiadaviek fázové výživy.

DOVP pôrod

Doplnková zmes, vhodná pre vysokogravidné dojnice v období od 21 dní pred pôrodom až do pôrodu. 0bsahem minerálnych látok a vitamínov plne vyhovuje požiadavkám moderných trendov fázové výživy.

HŽG

Doplnková kŕmna zmes pre výkrm dobytka karbohydrátového charakteru. Vhodná pre zmesné kŕmnej dávky s vyrovnaným pomerom živín.

HZB

Doplnková zmes pre výkrm hovädzieho dobytka bielkovinová, doplňujúce kŕmnej dávky stavané s vyšším podielom glycidových krmív.

HZB 17

Doplnková kŕmna zmes proteínová pre výkrm hovädzieho dobytka. Obohatená o vitamíny a stopové prvky. Plne vyhovuje v kŕmnych dávkach na báze kukurice s prípadným prídavkom močoviny. S jej zaradením možno pokryť náročné potreby pre intenzívny rast zvierat s dosiahnutým denným prírastkom nad 1 kg.

HZB 20

Doplnková zmes výrazne proteínového charakteru. Vhodne doplňujúce kukuričné ​​monodiéta vo výkrme dobytka s možnosťou dosiahnutia denného prírastku 1,2 kg a viac.

Kŕmne zmesi pre teľatá a vysokoprodukčných dojnice sú výrazne obohatené o doplnok vitamínov a stopových prvkov.

 

Kŕmna zmes pre jelene

obsahuje:
Kukurica, jačmeň siaty, ovos siaty, sójový extrahovaný šrot toastovaný, úsušek krmoviny lucerny, pšenica, repkový extrahovaný šrot, monokalciumfosfát, mravevčan vápenatý, dihydrogénfosforečnan vápenatý,, L-lyzín monohydrochlorid, chlorid sodný, uhličitan vápenatý, pšeničné otruby, repná melasa, síran meďnatý pentahydrát-CuSO4 5H2, Vit A, D3, E, 6-fytáza (EC 3.1.3.26)....

 

Kŕmna zmes pre kone

Doplnkové kŕmne zmesi
Obsahuje komponenty (lucerna, sladový kvet, pšeničné klíčky), komponenty podporujúce trávenie a regeneráciu reprodukčných orgánov (ľanový extrudát - suprachor L - pôsobí priaznivo na tvorbu a kvalitu srsti). Kŕmna zmes je obohatená o vitamínový koncentrát a minerálne látky (Biofaktory Praha). Krmivo obsahuje melasu

Doplnkové krmivo pre športové kone
Určené pre kone ako univerzálne doplnkové krmivo. Je obohatený o sladový kvet a ľanové semeno, melasu. Zložky týchto komponentov by mali pozitívne pôsobiť na zažívací trakt, reprodukciu a kvalitu srsti. Maximálna dávka je 2 kg / den.Možno riediť mačkaným jačmeňom alebo ovsom.

Ľahká záťaž
zloženie: jačmeň siaty, kukurica, pšeničné otruby, lucernovej úsušky, výlisky z drene jabĺk, pšenica, repné rezky sušené, Pšeničné klíčky, Vitamíny A, D3, E, síran meďnatý pentahydrát (CuSO4.5H2O), B-karotén, sacharín, butylhydroxytoluén , ethoxyquín, butylhydroxyanizol, sov kŕmna - chlorid sodný, hydrogénfosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, rastlinný olej repkový, melasa repná, oxid horečnatý

Stredná záťaž
zloženie: jačmeň siaty, pšeničné otruby, ovos, pšenica, kukurica, sójový lúpaný extrahovaný šrot toastovaný (vyrobené z GMO), lucernovej úsušky, Pšeničné klíčky, uhličitan vápenatý, rastlinný olej repkový, Vitamíny A, D3, E, síran meďnatý pentahydrát (CuSO4 .5H2O), B-karotén, sacharín, butylhydroxytoluén, ethoxyquín, butylhydroxyanizol, sov kŕmna - chlorid sodný, melasa repná, hydrogénfosforečnan vápenatý, oxid horečnatý

Ťažká záťaž
zloženie: kukurica, jačmeň siaty, ovos, pšeničné otruby, lucernovej úsušky, pšenica, Pšeničné klíčky, repné rezky sušené, rastlinný olej repkový, uhličitan vápenatý, Vitamíny A, D3, E, síran meďnatý pentahydrát (CuSO4.5H2O), B-karotén , sacharín, butylhydroxytoluén, ethoxyquín, butylhydroxyanizol, sójový lúpaný extrahovaný šrot toastovaný (vyrobené z GMO), sov kŕmna - chlorid sodný, hydrogénfosforečnan vápenatý, melasa repná, Hydrogénuhličitan sodný,, L-lyzín, oxid horečnatý

 

Kŕmne zmesi pre králiky

Kŕmna zmes s kokcidiostatikami, je určená pre kŕmenie produkčných králikov, kde je žiaduce dobré zdravie a rýchly rast. Spĺňa všetky požiadavky na plnohodnotnú výživu králikovi vo výkrme.

Krmivo sa vyrába granulované.

Dá sa používať počas celej doby výkrmu bez potreby ďalších doplnkov.

Pre kompletné odstránenie zvyškov liekov v mäse, stačí odstrániť zmes z krmého režimu 5 dní pred porážkou.

Zloženie: Lucernová múčka, pšeničné otruby, ovos siaty, jačmeň siaty, cukrovarské rezky sušené, slnečnicový extrakt šrot, sójový extrahovaný šrot toustovanie, sladový kvet, uhličitan vápenatý, vit A, D3, E, síran meďnatý, pentahydrát CuSO4, 5H2O, chlorid sodný, kyseliny - fumarová, mliečna, mravčia, propiónová, citrónová, dihydrogenfosforečnan vápenatý, DL metionín, L lyzín.

 

Kŕmne zmesi pre kačice

Táto komplexná kŕmna zmes pre výkrm brojlerových kačíc je vhodná po celú dobu odchovu. Zabezpečuje všetky požiadavky na výživu.

Zdravého a rýchleho rastu a vývoja je dosiahnutá vďaka vysokému podielu bielkovín, ktorý je doplnený o optimálne komplex vitamínov a minerálov.

Dávkovanie: Orientačná spotreba zmesi na 1 kus je približne 1,8 kg. Skrmuje sa zvyčajne v drvené alebo granulovanej forme.

Zmes je určená predovšetkým pre výkrm brojlerových kačíc a skrmuje sa do 22. dňa života. Kŕmia sa ad libitum ako jediné krmivo.

zloženie: pšenica, kukurica, sójový extrahovaný šrot toastovaný, lucernová múčka, mäsokostná múčka, rybia múčka, hydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát, rastlinný olej, uhličitan vápenatý D metionínu, vitamín A, D3, E, alfatokoferol, etoxyquin, butylhydroxytoluén, butylhydroxyanizol, síran meďnatý, pentahydrát CuSO4 , 5H20, prírodná kamenná soľ

 

Kŕmne zmesi pre muflóny

Premin zmes muflóny - doplnková kŕmna zmes pre muflóny.

alebo

Kŕmna zmes KS muflónov - granule pre muflonní zver
Doplnková granulovaná zmes KS Muflón je špeciálna zmes obsahujúca by pass proteín a metionín pre dosiahnutie väčších dĺžkových nárastov tulcov. Špeciálne určená pre muflóny.

 

Kŕmne zmesi pre myši

Kompletné granulované krmivo pre myši a potkany s vybilancovaným množstvom živín pre zdarný odchov myší a potkanov v intenzívnych chovoch.
Obsahuje komplex enzýmov a tým pádom zvyšuje využiteľnosť jednotlivých zložiek, predovšetkým cereálnych.

Zloženie: Jačmeň siaty, pšenica, sójový, lúpaný extrahovaný šrot toastovaný (GMO), kukurica, pšeničné otruby, pšeničná kŕmna múka, uhličitan vápenatý, rastlinný olej z repky, melasa repná, dihydrogenfosforečnan vápenatý (monokalciumfosfát), sušená srvátka, chlorid sodný.

 

Kŕmne zmesi pre ošípané

CICIAKY A VÝKRM:
Kompletná kŕmna zmes pre prasiatka - skorý odstav prasiatok:
Táto kompletná kŕmna zmes je prasiatkam kŕmené od cca 7 kg do 20 kg živej hmotnosti zvieraťa. Prasiatkam je nutné zabezpečiť prístup k čistej a zdravotne nezávadnej vode. Zmes svojim zložením zabezpečuje nutričné ​​potreby prasiatok a to použitými vstupnými surovinami a doplnky.
Kompletná kŕmna zmes pre ošípané - predvýkrm a výkrm ošípaných:
Táto kompletná kŕmna zmes je určená pre ošípané v předvýkrmu a výkrmu od 20 kg do 35-40 kg živej hmotnosti zvieraťa. Je nevyhnutné ošípaným zabezpečiť prístup k čistej a zdravotne nezávadnej vode. Kŕmna zmes svojim zloženie zaisťuje optimálny rast ošípaných z dôrazom na tvorbu svaloviny a nižšie ukladanie tuku. Svojim zložením priaznivo pôsobí na zažívanie a zdravie zvierat (aditíva, zrnitosť, vláknina).
Kompletná kŕmna zmes pre ošípané - výkrm ošípaných:
Táto kompletná kŕmna zmes je určená pre ošípané od 40 kg do 65-70 kg živej hmotnosti zvieraťa. Kŕmna zmes svojim zloženie zaisťuje optimálny rast ošípaných z dôrazom na tvorbu svaloviny a nižšie ukladanie tuku. Svojim zložením priaznivo pôsobí na zažívanie a zdravie zvierat (aditíva, zrnitosť, vláknina).
Kompletná kŕmna zmes pre ošípané - výkrm ošípaných:
Táto kompletná kŕmna zmes je určená pre ošípané od 70 kg živej hmotnosti. Zmes je kŕmené do porážkovej hmotnosti prasaťa. Kŕmna zmes svojim zloženie zaisťuje optimálny rast ošípaných z dôrazom na tvorbu svaloviny a nižšie ukladanie tuku. Svojim zložením priaznivo pôsobí na zažívanie a zdravie zvierat (aditíva, zrnitosť, vláknina).

PRASNICE A PRASNIČKY:
Kompletná kŕmna zmes pre prasnice - chovné prasničky:
Kŕmna zmes je určená pre chovné prasničky od 15 - 20 kg do 60 kg živej hmotnosti zvieraťa. Kŕmna zmes svojim zložením zaisťuje optimálne a pozvoľný rast prasničiek, tak aby došlo k správnemu vývoju kostry a reprodukčných orgánov.
Kompletná kŕmna zmes pre prasnice - chovné prasničky:
Kŕmna zmes je určená pre chovné prasničky od 60 kg do 110 kg živej hmotnosti zvieraťa. Kŕmna zmes je zložená z kvalitných surovín s nižším obsahom dusíkatých látok (NL) a vyšším obsahom vlákniny v porovnaní so zmesami určenými na výkrm ošípaných, tak aby nedochádzalo k nadmernému rastu prasničiek a následne k problémom prevažne na prvom vrhu.
Kompletná kŕmna zmes pre prasnice - gravidné prasnice:
Kŕmna zmes je určená pre gravidné prasnice. Kŕmna zmes svojim zložením zaisťuje optimálne a pozvoľný rast hmotnosti gravidných prasníc, tak aby bolo zaistené správne ukladanie živinových rezerv, rast a vývoj plodov. Kŕmené je približne do 105 - 110 dňa gravidity.
Kompletná kŕmna zmes pre prasnice - dojčiace prasnice:
Kŕmna zmes je určená pre dojčiace prasnice. Kŕmna zmes svojim zložením zaisťuje optimálnu výživu dojčiacich prasníc, tak aby bol zaistený správny priebeh laktácie pre rast a vývoj prasiatok. Kŕmené je približne do 105 - 110 dňa gravidity.

KANCE Chovné:
Kompletná kŕmna zmes pre kanca - chovné kance:
Kŕmna zmes je určená pre dospelých chovné kance v prirodzenej plemenitbe od živej hmotnosti zvieraťa. Kŕmna zmes svojim zložením zaisťuje optimálnu výživu kancov, tak aby došlo k správnemu vývoju kostry, reprodukčných orgánov, udržanie temperamentu a aktivity kance pri vyhľadávaní prasníc. Je kŕmené dospelým kancom o živej hmotnosti 300-350 kg.

 

Kŕmne zmesi pre ovce a kozy

Doplnkové krmivo pre ovce. Určené na doplnenie kŕmnej dávky o dôležité živiny a vitamíny ovciam gravidným, v laktácii aj jahňatám.

Zloženie: pšenica, pšeničné otruby, slasový kvet, sójový lúpaný extrahovaný šrot toastovaný (vyrobené z GMO), dihydrogenfosforečnan vápenatý, ovos siaty, chlorid sodný, uhličitan vápenatý, pšeničná múka kŕmna, hydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát

Doplnkové krmivo pre kozy. Je určená na doplnenie kŕmnej dávky o dôležité živiny a vitamíny kozám v produkčnom zaťažení.

Zloženie: pšenica, pšeničné otruby, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, pšeničná múka kŕmna, hydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát

 

Kŕmne zmesi pre pštrosov

Pštros Mini. Vysoko akostné granulovaná kŕmna zmes pre odchov pštrosov do 6 mesiacov veku. Zloženie tejto zmesi je vhodné pre rýchly rast a vysokú mäsitosť Vašich pštrosov. Po tomto období je vhodné pokračovať vo výkrme zmesou Pštros MAXI.

Pštros Maxi. Granule pre pštrosov od 6. mesiaca veku vhodné pre chov a výkrm. Obsiahnuté živiny podporujú rýchly rast, vysokú mäsitosť a výbornú chuť mäsa. Zmes je pštrosy veľmi dobre prijímaná. K zmesi sa prikrmujú kvalitné objemové krmivá bielkovinového charakteru.

Pštros Repro. Granulovaná kŕmna zmes pre pštrosy vo znáškovom období. K zmesi sa prikrmuje ešte krmovín. Zmes svojim zložením podporuje výbornú kondíciu a vysokú znášku Vašich pštrosov.

Pštros Uni. Kvalitné granuly pre dospelých pštrosy v období znášky pokoji. K zmesi sa prikrmujú obilniny a seno. Pomer obsiahnutých živín je vhodný pre dobrý zdravotný stav Vašich pštrosov.

  

Kŕmne zmesi pre ryby

Granulovaná kŕmna zmes určená pre vnadenia a kŕmenie rybničných a riečnych rýb. Vhodná je tiež pre okrasné ryby chované v bazénovom prostredí.

Zloženie krmiva plne pokrýva požiadavky nedravých druhov žijúcich v našich vodách.

Zmes sa vyznačuje vysokým podielom sójového šrotu ako bielkovinové zložky. Umelé prísady a zhutňovadlo nahrádzame kvalitné a voňavú zložkou s aditívami na prírodnej báze.

Dávkovanie: množstvo krmiva je závislé na teplote vody, obsahu kyslíka vo vode, zdrojmi prirodzenej potravy a celkovom počte přikrmovaných rýb.

Zloženie: triticale, pšeničná kŕmna múka, jačmeň siaty, repkový extrahovaný šrot, kukurica, sladový kvet, pšeničné otruby, sójový extrahovaný šrot toustovanie, uhličitan vápenatý, kvasnice, vit. A, D3, síran meďnatý, pentahydrát CuSO4, 5H20, premix sodný, DL metionín.

 

Kŕmne zmesi pre srny 

Kŕmna zmes pre srnčiu zver. Granulovaná kŕmna zmes určená pre srnčiu zver. Obsah vhodne zvolených zložiek zaručuje vyváženosť živín v krmive a tým podporuje výborný zdravotný stav Vašej zveri. 

 

Kŕmne zmesi pre zajace

Kompletná kŕmna zmes pre zajaca. Kŕmna zmes je určená pre klietkový odchov zajacov. Skrmuje sa ako jediné krmivo ad libitum alebo v kombinácii s kvalitným objemovým krmivom (seno, úsušky ostatné krmoviny, bežné dužinaté krmivo atp.). Kŕmidla treba denne čistiť a udržiavať v suchom stave. Krmivo, ktoré bolo v kŕmidle zvlhčenie alebo kontaminovala močom okamžite odstránime. Zajacom je nutné zaistiť nepretržitý prístup k napájačkám. Krmivo možno tiež použiť k zimnému prikrmovanie zajačie zveri pri dodržaní vyššie uvedených zásad. Krmivo neobsahuje antikokcidiká.


Mliečne kŕmne zmesi

Mliečne kŕmne zmesi, niekedy označované aj ako mliečne náhrady sú tradičným krmivom určeným pre kŕmenie teliat v období mliečnej výživy. Ich používanie v odchovu teliat dojených plemien sa datuje na prelom 60 rokov. Na tuzemskom trhu existuje celý rad MKS, ktoré sa medzi sebou líšia obsahom živín, použitými kŕmnymi surovinami, špecifickými aditívami (okyselovadlá, probiotiká a prebiotiká i.) A cenou. Výrobcovia mliečnych náhrad vyrábajú často tzv. Kŕmne radu. Tieto mliečne kŕmne zmesi sú potom kŕmené teľatám s ohľadom na ich vek - fáze odchovu, prípadne zdravotný stav a pod. (Skrmovanie MKS na báze mlieka, MKS s premenlivým podielom rastlinných komponentov a i.).
Obsah živín v mliečnych kŕmnych zmesiach, resp. v mliečnych nápojoch je takmer vždy nižšia, a to v porovnaní s plnotučným mliekom. Cieľom používania mliečnych kŕmnych zmesí v odchovu teliat je využitie korelácia, ktorá je medzi príjmom živín a energie z mliečnych nápojov a príjmom živín a energie z pevných - jadrových krmív. Nižší obsah živín a energie v mliečnom nápoji stimuluje teľatá k skorému príjmu koncentrovaných - jadrových krmív. Toto opatrenie má za cieľ podporiť skorý príjem starterového krmiva a tým aj vývoj bachora, čo ovplyvňuje aj dobu odchovu teliat na mliečnej výžive, vrátane skrátenia obdobia odstavenia.

 

Krmivo pre včely

Včelí krmivo vo forme pasty, ktorá sa skladá najmä zo sacharózy. Obsahuje veľmi jemné kryštály, ktoré sú v priemere menšie ako 1/100 milimetra. Každý kryštál je posteľn tenkou vrstvou sirupu z rozpustených druhov cukru, ktorá zabraňuje tvorbe kryštálov, tým je toto krmivo pre včely veľmi ľahko odnášaná a prijímaná priamo hltanom.
Výhody: Produkt ihneď pripravený na použitie - žiadne namáhavé časové prípravy. Nie je potrebné pridávať vodu, ak včely môžu výlet. Vysoká čistota a nemenná konzistencie krmiva. Včely ho ľahko odnášajú a prijímajú. Pri starostlivom uchovanie je možné výrobok skladovať dlhú dobu. Krmivo pre včely je vhodná aj ku kočovnému včelárenie
Obvzlášť vhodné: k jarnému podnecovanie, kŕmenie v bezsnůškovém období, k skorému zimnému kŕmenie, tvorbe oddelka.
Krmivo možné používať k záchrane včelstva pri hrozbe zhynutí hladom skoro z jari keď ešte nie je možné kŕmiť cukrovým roztokom.

 

Kŕmne zmesi pre morčatá a škrečky

Granulovaná kŕmna zmes pre škrečky, morčatá a zakrpatené králiky s pestrým zložením vitamínov, minerálov a optimálnym podielom bielkovín.

Zloženie: Lucernová múka, jačmeň siaty, sójový extrahovaný šrot toastovaný, kukurica, ovos siaty, sladový kvet, pšenica, hydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát, rastlinný olej, uhličitan vápenatý, vit. A, D3 E-alfatokoferol, butylhydroxytoluén, butylhydroxyanizol, etoxyquin, DL-methyonin, síran meďnatý, pentahydrát CuSO4, 5H2O, oxid meďnatý CuO.